De cliƫntenraad

Bij de Goede Zorg moeten mensen zich helemaal thuis voelen. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog.

We komen op voor uw belangen
De cliëntenraad heeft een belangrijke vertrouwenspositie binnen De Goede Zorg. De leden vertegenwoordigen samen de mensen aan wie we onze zorg en diensten verlenen, en wonen allemaal in het verzorgingsgebied van De Goede Zorg. Ze kennen de mensen, zijn thuis in de omgeving en weten wat er speelt. Ze voelen zich optimaal betrokken.

Wat doet de raad precies?
De cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van de zorg. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de mensen leven bespreekbaar te maken. De cliëntenraad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de directie van De Goede Zorg.

Welke bevoegdheden heeft de raad?
De cliëntenraad heeft wettelijke bevoegdheden voor advies. De cliëntenraad heeft adviesrecht en in een aantal gevallen verzwaard adviesrecht. Ook mag de raad gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de mensen die we verzorgen. Zo kan de raad adviseren bij ondermeer kwaliteit van zorg- en dienstverlening, voeding, benoeming van medewerkers en cliëntgebonden investeringen. Ook heeft de raad invloed op financiën en beleid. Verder kan advies worden gegeven bij onderwerpen als wonen en welzijn, gezondheid en hygiëne, veiligheidsbeleid en ontspanningsactiviteiten.

Zo legt u contact met de cliëntenraad
U kunt de mensen van de cliëntenraad gewoon persoonlijk aanspreken. Ze zijn altijd geïnteresseerd in uw suggesties, vragen en ideeën. Wilt u iets melden, dat kan altijd bij de secretaris clientenraad@degoedezorg.nl. Heeft u geen email? De Zorglijn van De Goede Zorg kan u verder helpen, 0800 - 0604. En natuurlijk bent u van harte welkom bij de bijeenkomsten van de cliëntenraad, die om de 6 weken plaatsvinden. De vergaderdatum en -agenda vindt u op onze publicatieborden en de kabelkrant.

< naar vorige pagina